Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 19eg Rhagfyr, 2022 10.00 yb, Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio, WEDI SYMUD

Lleoliad:   Chamber - County Hall, Carmarthen. SA31 1JP and remotely

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Deryk Cundy Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Anthony Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Bryan Davies Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Nysia Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Handel Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Betsan Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Cyng. Martyn Palfreman Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Hugh Shepardson Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Ann Davies Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Linda Evans Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cyng. Gareth John Aelod y Cabinet Yn bresennol
Ainsley Williams Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Llinos Jenkins Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Martin S Davies Secretary Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Cllr. Philip Hughes Aelod y Cabinet Yn bresennol
Cllr. Alun Lenny Aelod y Cabinet Yn bresennol
Rachel Davies Swyddog Yn bresennol
Ian R Llewelyn Swyddog In attendance, virtual
Janine Owen Secretary In attendance, virtual
Rhian Phillips Swyddog Yn bresennol
Steve Williams Swyddog Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol