Cyng. Denise Owen

Profile image for Cyng. Denise Owen

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llanybydder

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn Symudol:  07368 663638

E-bost:  DeOwen@Carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Denise Owen fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol