Cyng. Gareth John

Profile image for Cyng. Gareth John

Plaid: Plaid Cymru

Ward: De Tref Caerfyrddin

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Pendwylan
Alltycnap Road
Johnstown
Caerfyrddin
SA31 3QY

Ffôn:  01267 237408

Ffôn Symudol:  07478 280853

E-bost busnes:  GHJohn@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Gareth John fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor