Cyng. Alun Lenny

Profile image for Cyng.  Alun Lenny

Plaid: Plaid Cymru

Ward: De Tref Caerfyrddin

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Porth Angel
26 Teras Picton
Caerfyrddin
SA31 3BX

Ffôn Symudol:  07817 519039

E-bost busnes:  AlunLenny@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Alun Lenny fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol