Cyng. Peter Hughes Griffiths

Profile image for Cyng. Peter Hughes Griffiths

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Gogledd a De Tref Caerfyrddin

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Rhif ffôn busnes:  01267 232240

E-bost:  PHughes-Griffiths@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Peter Hughes Griffiths fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol