Cyng. Peter Hughes Griffiths

Profile image for Cyng. Peter Hughes Griffiths

Teitl: Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Gogledd Tref Caerfyrddin

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: