Cyng. Nysia Evans

Profile image for Cyng. Nysia Evans

Plaid: Llafur

Ward: Dafen a Felin-foel

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn Symudol:  07961 081503

E-bost:  NyEvans@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Nysia Evans fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027