Cyng Philip Hughes

Profile image for Cyng Philip Hughes

Teitl: Aelod y Cabinet

Plaid: Annibynnol

Ward: Sanclêr a Llansteffan

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01994 231572

E-bost:  PMHughes@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng Philip Hughes fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027