Cyng Philip Hughes

Profile image for Cyng Philip Hughes

Teitl: Aelod y Cabinet dros Diogelu'r Cyhoedd

Plaid: Annibynnol

Ward: San Cler

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
The Old Board School
High Street
San Cler
Caerfyrddin
SA33 4DY

Ffôn:  01994 231572

Ffôn Symudol:  07795 801491

E-bost busnes:  PMHughes@sirgar.gov.uk

Nodyn :  07867 442005

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng Philip Hughes fel Vcard

Nid yw Camarthenshire Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor