Yn bresennol

Presenoldeb Cyng Philip Hughes

Ystadegau mynychu Cyng Philip Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:31
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 22   71%
Present, as expected, virtual:3   10%
Cafwyd Ymddiheuriad:6   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):6   19%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng Philip Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
11/12/2023, 10:00 Cabinet ,11/12/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
15/01/2024, 10:00 Cabinet ,15/01/2024, 10:00 Yn bresennol
29/01/2024, 10:00 Cabinet ,29/01/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
19/02/2024, 10:00 Cabinet ,19/02/2024, 10:00 Yn bresennol
04/03/2024, 10:00 Cabinet ,04/03/2024, 10:00 Yn bresennol
18/03/2024, 10:00 Cabinet ,18/03/2024, 10:00 Yn bresennol
25/03/2024, 14:00 Cabinet ,25/03/2024, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
15/04/2024, 10:00 Cabinet ,15/04/2024, 10:00 Yn bresennol
29/04/2024, 10:00 Cabinet ,29/04/2024, 10:00 Yn bresennol
13/05/2024, 10:00 Cabinet ,13/05/2024, 10:00 Yn bresennol
19/03/2024, 13:00 Cyfarfod ar y Cyd Aelodau'r Cabinet ar gyfer Trefniadaeth a'r Gweithlu a Materion Gwledig, Cydlyniant Cymunedol a Pholisi Cynllunio ,19/03/2024, 13:00 Present, as expected, virtual
06/12/2023, 10:00 Cyngor Sir ,06/12/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
24/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,24/01/2024, 10:00 Yn bresennol
28/02/2024, 10:00 Cyngor Sir ,28/02/2024, 10:00 Yn bresennol
06/03/2024, 10:00 Cyngor Sir ,06/03/2024, 10:00 Yn bresennol
08/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,08/05/2024, 10:00 Yn bresennol
12/12/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,12/12/2023, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
17/04/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol ,17/04/2024, 10:00 Disgwyliedig
08/03/2024, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,08/03/2024, 10:00 Yn bresennol
17/04/2024, 14:00 Pwyllgor Penodi B ,17/04/2024, 14:00 Yn bresennol fel dirprwy
Cyfarfod preifat, 27/11/2023, 13:30 Cafwyd Ymddiheuriad
Cyfarfod preifat, 11/12/2023, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 22/01/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 29/01/2024, 13:30 Present, as expected, virtual
Cyfarfod preifat, 19/02/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 04/03/2024, 14:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 18/03/2024, 13:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 25/03/2024, 10:00 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 26/03/2024, 13:30 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 15/04/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 29/04/2024, 13:30 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 13/05/2024, 13:30 Yn bresennol
17/01/2024, 10:00 Yr Aelod Cabinet dros Drefniadaeth a'r Gweithlu ,17/01/2024, 10:00 Present, as expected, virtual
30/01/2024, 14:00 Yr Aelod Cabinet dros Drefniadaeth a'r Gweithlu ,30/01/2024, 14:00 Yn bresennol
03/05/2024, 10:00 Yr Aelod Cabinet dros Drefniadaeth a'r Gweithlu ,03/05/2024, 10:00 Yn bresennol