Cyng. Carys Jones

Profile image for Cyng. Carys Jones

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llansteffan

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Y Garth
The Green
Llansteffan
Caerfyrddin
SA33 5LW

Ffôn:  01267 241563

Ffôn Symudol:  07970 902996

E-bost busnes:  ACarysJones@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Carys Jones fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor