Swydd Weithredol

Trefniadaeth a'r Gweithlu

Disgrifiad

Aelod Cabinet dros Drefniadaeth a'r Gweithlu

Canolfannau Cyswllt a'r Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid

Gweithio ystwyth

Cydraddoldeb – polisi a'r gweithlu

Arweinydd Polisi Iechyd a Diogelwch

Adnoddau Dynol a Chynllunio'r Gweithlu

Cyflawni Blaenoriaethau'n Gorfforaethol

Rheoli Perfformiad

Gwasanaethau Etholiadol

Busnes a Gwella Gwasanaethau

Y Crwner

Archwilio Cymru

Cofrestryddion (Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau)

Hyfforddiant – Dysgu a Datblygu

Ymgysylltu ag Undebau Llafur

TGCh Darparu Gwasanaethau Digidol

Datblygu Sgiliau

T.I.C. (Trawsnewid i Wneud Cynnydd)

Cynllunio Gweithlu Rhanbarthol

Llesiant Gweithwyr

Rhaglen Sgiliau a Thalentau (y Fargen Ddinesig)

Dyletswydd Economaidd-gymdeithasol

Amrywiaeth y Gweithlu

Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog

Cuddwylio, Rhyddid Gwybodaeth a diogelu data

Y Rhaglawiaeth

Cwynion

Iechyd Galwedigaethol

Hyrwyddwr Gwrth-Gaethwasiaeth a Chyflogaeth Foesegol

Gwerthoedd Craidd

 

 

 

Gwneir y swydd gan