Cyng. Bryan Davies

Profile image for Cyng.  Bryan Davies

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Cynwyl Elfed

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Rhif ffôn busnes:  01267 224028

E-bost:  DemocraticServices@sirgar.gov.uk

E-bost:  BryanDavies@Carmarthenshire.gov.uk

Nodyn :  Nid yw'r Cyng. Bryan Davies ar gael ar hyn o bryd. Cysylltwch gyda Gwasanaethau Democrataidd am gymorth.

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Bryan Davies fel Vcard

Nid yw Camarthenshire Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027