Cyng. Martyn Palfreman

Profile image for Cyng. Martyn Palfreman

Plaid: Llafur

Ward: Hengoed

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01554 770523

Ffôn Symudol:  07878 358894

E-bost:  MPalfreman@carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Martyn Palfreman fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol