Cyng. Deryk Cundy

Profile image for Cyng. Deryk Cundy

Teitl: Dirprwy Arweinydd yr Wrthblaid

Plaid: Llafur

Ward: Bynea

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
8 Aber Llwchwr
Llangennech
Llanelli
SA14 8AH

Ffôn Symudol:  07850 153 837

E-bost busnes:  DCundy@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Deryk Cundy fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol