Cyng. Deryk Cundy

Profile image for Cyng. Deryk Cundy

Teitl: Dirprwy Arweinydd yr Wrthblaid

Plaid: Llafur

Ward: Bynea

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn Symudol:  07850 153837

E-bost:  DCundy@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Deryk Cundy fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol