Cyng. Michelle Donoghue

Profile image for Cyng. Michelle Donoghue

Plaid: Llafur

Ward: Bynea

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01554 759283

Ffôn Symudol:  07929 030201

E-bost:  MDonoghue@carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Michelle Donoghue fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027