Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Deryk Cundy

Ystadegau mynychu Cyng. Deryk Cundy
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:29
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 28   97%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   3%
Yn bresennol:9

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Deryk Cundy
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
18/01/2021 Bwrdd Gweithredol ,18/01/2021 Yn bresennol
25/01/2021 Bwrdd Gweithredol ,25/01/2021 Yn bresennol
08/02/2021 Bwrdd Gweithredol ,08/02/2021 Yn bresennol
22/02/2021 Bwrdd Gweithredol ,22/02/2021 Yn bresennol
22/03/2021 Bwrdd Gweithredol ,22/03/2021 Yn bresennol
10/06/2021 Cyd-Gyfarfod o'r Pwyllgorau Craffu Polisi & Adnoddau a Chymunedau & Adfywio ,10/06/2021 Yn bresennol
13/01/2021 Cyngor Sir ,13/01/2021 Yn bresennol
10/02/2021 Cyngor Sir ,10/02/2021 Cafwyd Ymddiheuriad
03/03/2021 Cyngor Sir ,03/03/2021 Yn bresennol
10/03/2021 Cyngor Sir ,10/03/2021 Yn bresennol
12/05/2021 Cyngor Sir ,12/05/2021 Yn bresennol
19/05/2021 Cyngor Sir ,19/05/2021 Yn bresennol
09/06/2021 Cyngor Sir ,09/06/2021 Yn bresennol
11/06/2021 Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant ,11/06/2021 Yn bresennol fel dirprwy
19/04/2021 Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd ,19/04/2021 Yn bresennol fel dirprwy
27/01/2021 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,27/01/2021 Yn bresennol fel dirprwy
11/03/2021 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,11/03/2021 Yn bresennol fel dirprwy
20/04/2021 Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ,20/04/2021 Yn bresennol
03/02/2021 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,03/02/2021 Yn bresennol
02/03/2021 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,02/03/2021 Yn bresennol
08/03/2021 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,08/03/2021 Yn bresennol
29/03/2021 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,29/03/2021 Yn bresennol
30/04/2021 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,30/04/2021 Yn bresennol
10/06/2021 Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ,10/06/2021 Disgwyliedig
11/01/2021 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,11/01/2021 Yn bresennol
25/03/2021 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,25/03/2021 Yn bresennol
16/06/2021 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,16/06/2021 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 11/01/2021 Disgwyliedig
07/01/2021 Pwyllgor Cynllunio ,07/01/2021 Yn bresennol fel dirprwy
04/02/2021 Pwyllgor Cynllunio ,04/02/2021 Yn bresennol fel dirprwy
16/03/2021 Pwyllgor Cynllunio ,16/03/2021 Yn bresennol
01/04/2021 Pwyllgor Cynllunio ,01/04/2021 Yn bresennol
29/04/2021 Pwyllgor Cynllunio ,29/04/2021 Yn bresennol
27/05/2021 Pwyllgor Cynllunio ,27/05/2021 Yn bresennol
08/06/2021 Pwyllgor Cynllunio ,08/06/2021 Yn bresennol
24/06/2021 Pwyllgor Cynllunio ,24/06/2021 Yn bresennol