Cyng. Anthony Davies

Profile image for Cyng. Anthony Davies

Plaid: Annibynnol

Ward: Llandybie

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: