Cyng. Anthony Davies

Profile image for Cyng. Anthony Davies

Plaid: Annibynnol

Ward: Llandybie

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
116 Ammanford Road
Llandybie
Carmarthenshire
SA18 2JY

Ffôn:  01269 850282

E-bost:  AntDavies@carmarthenshire.gov.uk

E-bost busnes:  AntDavies@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Anthony Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor