Cyng. Anthony Davies

Profile image for Cyng. Anthony Davies

Plaid: Annibynnol

Ward: Llandybie

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01269 850282

E-bost:  AntDavies@carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Anthony Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027