Cyng. Terry Davies

Profile image for Cyng.  Terry Davies

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Tyisha

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmartehn
SA31 1JP

Ffôn Symudol:  07966 228946

E-bost:  TerDavies@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Terry Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol