Cyng. Ken Howell

Profile image for Cyng. Ken Howell

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llangeler

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Penlan Fawr
Penboyr
Felindre
Llandysul
SA44 5JF

Ffôn:  01559 370555

E-bost busnes:  KenHowell@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Ken Howell fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol