Cyng. Hazel Evans

Profile image for Cyng. Hazel Evans

Teitl: Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Cenarth

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Glynderw
Heol Ebenezer
Newcastle Emlyn
Carmarthenshire
SA38 9BS

Ffôn:  01239 710452

E-bost busnes:  HazelEvans@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Hazel Evans fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol