Manylion Pwyllgor

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

Diben y Pwyllgor

O dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 mae'r 4 awdurdod lleol yn ardal Dyfed-Powys wedi creu Panel Heddlu a Throseddu. Bydd y panel hwn yn cynnwys aelodau a enwebwyd gan awdurdodau lleol yn yr ardal honno, yn ogystal ag o leiaf ddau aelod annibynnol.

 

Wefan Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys:

 

http://panelheddluathroseddudp.cymru/cartref/

 

NODWCH, YN DEBYNOL AR DARPARIAETH POB AWDURDOD LLEOL, EFALLAI BYDD Y WE-DDARLLENIAD YN CAEL EI DDARLLEDU YN IAITH Y LLAWR YN UNIG.

 

Bydd yr agenda ar gyfer pob cyfarfod yn rhoi manylion am sut i gael mynediad at we-ddarllediad y cyfarfod.

Aelodaeth