Cyng. Ann Davies

Profile image for Cyng. Ann Davies

Teitl: Aelod y Cabinet

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llanddarog

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01558 668305

E-bost:  CAnnDavies@sirgar.gov.uk

Ffôn:  01267 224938

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Ann Davies fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 08/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027