Cyng. Ann Davies

Profile image for Cyng. Ann Davies

Teitl: Aelod y Cabinet dros Cymunedau a Materion Gwledig

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llanddarog

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Bremenda Uchaf
Llanarthne
Caerfyrddin
SA32 8JX

Ffôn:  01558 668305

Ffôn Symudol:  07891534736

E-bost busnes:  CAnnDavies@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Ann Davies fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -