Cyng. Hugh Shepardson

Profile image for Cyng. Hugh Shepardson

Plaid: Annibynnol

Ward: Pembre

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
12 Elkington Park
Burry Port
Carmarthenshire
SA16 0AU

Ffôn:  01554 834377

E-bost busnes:  HBShepardson@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Hugh Shepardson fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol