Cyng. Hugh Shepardson

Profile image for Cyng. Hugh Shepardson

Plaid: Annibynnol

Ward: Pembre

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: