Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 1af Mawrth, 2023 10.00 yb - Cyngor Sir

5.2 STRATEGAETH CYLLIDEB REFENIW 2023/24 I 2025/26


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 12fed Gorffennaf, 2023 10.00 yb - Cyngor Sir

7. DERBYN ADRODDIAD CYFARFOD Y CABINET A GYNHALIWYD AR Y 19 MEHEFIN, 2023


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8fed Tachwedd, 2023 10.00 yb - Cyngor Sir

6. CYFLWYNIAD GAN BRIF SWYDDOG TÂN ROGER THOMAS, GWASANAETH TÂN AC ACHUB CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU.


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 24ain Ionawr, 2024 10.00 yb - Cyngor Sir

10.2 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORWYR GLYNOG DAVIES AC ALUN LENNY


Cyfarfod:  Dydd Gwener, 26ain Ionawr, 2024 2.00 yp - Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio

4. YMGYNGHORI YNGHYLCH STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2024/25 TAN 2026/27