Cyng. Michael Thomas 

Profile image for Cyng. Michael Thomas 

Plaid: Llafur

Ward: Pembre

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn Symudol:  07852 174186

E-bost:  MiThomas@carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Michael Thomas  fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027