Cyng. Handel Davies

Profile image for Cyng. Handel Davies

Teitl: Vice-Chair of Council

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llanymddyfri

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn Symudol:  07775 189098

E-bost:  HandelDavies@carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Handel Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 09/05/2027

Gwybodaeth ychwanegol