Cyng. Linda Evans

Profile image for Cyng. Linda Evans

Teitl: Aelod y Cabinet dros Tai

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llanfihangel-ar-Arth

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Daneli
Dolgran
Pencader
Sir Gaerfyrddin
SA39 9BX

Ffôn Symudol:  07792 199161

Rhif ffôn busnes:  01267 224675

E-bost busnes:  LDaviesEvans@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Linda Evans fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol