Cyng. Linda Evans

Profile image for Cyng. Linda Evans

Teitl: Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod y Cabinet

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llanfihangel-ar-Arth

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Rhif ffôn busnes:  01267 224675

E-bost:  ceexecsupportoffice@carmarthenshire.gov.uk

E-bost:  LDaviesEvans@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Linda Evans fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027