Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 26ain Chwefror, 2020 10.00 yb, Cyngor Sir, WEDI EI OHIRIO

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng. Fozia Akhtar Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Sue Allen Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Liam Bowen Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Kim Broom Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Cefin Campbell Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Mansel Charles Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Deryk Cundy Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Suzy Curry Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Ann Davies Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Anthony Davies Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Arwel Davies Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Glynog Davies Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Handel Davies Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Ieuan Davies Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Joseph Davies Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Karen Davies Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Sharen Davies Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Emlyn Dole Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Jeff Edmunds Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Penny Edwards Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Colin Evans Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Hazel Evans Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Linda Evans Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Rob Evans Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Tyssul Evans Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Amanda Fox Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Jeanette Gilasbey Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Carl J. Harris Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Peter Hughes Griffiths Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Deian Harries Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Tina Higgins Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Ken Howell Committee Member Disgwyliedig
Cyng Philip Hughes Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Andrew James Committee Member Disgwyliedig
Cyng. John James Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Rob James Committee Member Disgwyliedig
Cyng. David Jenkins Committee Member Disgwyliedig
Cyng. John Jenkins Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Gareth John Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Carys Jones Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Betsan Jones Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Dot Jones Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Gary Jones Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Irfon Jones Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Jim Jones Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Alun Lenny Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Jean Lewis Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Ken Lloyd Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Kevin Madge Cadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Shirley Matthews Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Andre McPherson Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Eryl Morgan Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Giles Morgan Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Shahana Najmi Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Dai Nicholas Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Dorian Phillips Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Susan Phillips Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Darren Price Committee Member Disgwyliedig
Cyng. John Prosser Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Louvain Roberts Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Emlyn Schiavone Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Hugh Shepardson Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Alan Speake Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Mair Stephens Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Bill Thomas Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Dai Thomas Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Edward Thomas Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Gareth Thomas Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Gwyneth Thomas Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Jane Tremlett Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Aled Vaughan Owen Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Dorian Williams Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Elwyn Williams Committee Member Disgwyliedig
Cyng. Eirwyn Williams Committee Member Disgwyliedig