Cyng. Arwel Davies

Plaid: Annibynnol

Ward: Cilycwm