Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Emlyn Dole

Ystadegau mynychu Cyng. Emlyn Dole
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 19   86%
Cafwyd Ymddiheuriad:3   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   14%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Emlyn Dole
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
01/07/2019 Bwrdd Gweithredol ,01/07/2019 Yn bresennol
29/07/2019 Bwrdd Gweithredol ,29/07/2019 Yn bresennol
23/09/2019 Bwrdd Gweithredol ,23/09/2019 Yn bresennol
21/10/2019 Bwrdd Gweithredol ,21/10/2019 Yn bresennol
18/11/2019 Bwrdd Gweithredol ,18/11/2019 Yn bresennol
02/12/2019 Bwrdd Gweithredol ,02/12/2019 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 30/07/2019 Disgwyliedig
10/09/2019 Cyd-Bwyllgor Dinas-Ranbarth Bae Abertawe (Gweler wefan Cyngor Abertawe am cyfarfodydd a gynhalwyd ar ol y 1af o Fehefin 2019) ,10/09/2019 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 29/10/2019 Disgwyliedig
Cyfarfod preifat, 26/11/2019 Disgwyliedig
17/07/2019 Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor ,17/07/2019 Yn bresennol
01/08/2019 Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor ,01/08/2019 Yn bresennol
16/09/2019 Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor ,16/09/2019 Yn bresennol
03/10/2019 Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor ,03/10/2019 Yn bresennol
15/11/2019 Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor ,15/11/2019 Yn bresennol
10/07/2019 Cyngor Sir ,10/07/2019 Yn bresennol
11/09/2019 Cyngor Sir ,11/09/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
09/10/2019 Cyngor Sir ,09/10/2019 Yn bresennol
13/11/2019 Cyngor Sir ,13/11/2019 Yn bresennol
17/07/2019 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,17/07/2019 Yn bresennol
17/07/2019 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,17/07/2019 Yn bresennol
17/07/2019 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,17/07/2019 Yn bresennol
15/07/2019 Pwyllgor ar y Cyd ERW ,15/07/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
08/11/2019 Pwyllgor ar y Cyd ERW ,08/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
09/12/2019 Pwyllgor ar y Cyd ERW ,09/12/2019 Yn bresennol
12/07/2019 Pwyllgor Penodi B ,12/07/2019 Yn bresennol