Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Emlyn Dole

Ystadegau mynychu Cyng. Emlyn Dole
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 14   78%
Cafwyd Ymddiheuriad:4   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):4   22%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Emlyn Dole
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
20/01/2020 Bwrdd Gweithredol ,20/01/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
03/02/2020 Bwrdd Gweithredol ,03/02/2020 Yn bresennol
24/02/2020 Bwrdd Gweithredol ,24/02/2020 Yn bresennol
16/03/2020 Bwrdd Gweithredol ,16/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
01/06/2020 Bwrdd Gweithredol ,01/06/2020 Yn bresennol
29/06/2020 Bwrdd Gweithredol ,29/06/2020 Yn bresennol
Cyfarfod preifat, 28/01/2020 Disgwyliedig
16/01/2020 Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor ,16/01/2020 Yn bresennol
26/02/2020 Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor ,26/02/2020 Yn bresennol
26/06/2020 Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor ,26/06/2020 Yn bresennol
07/07/2020 Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor ,07/07/2020 Yn bresennol
12/02/2020 Cyngor Sir ,12/02/2020 Yn bresennol
03/03/2020 Cyngor Sir ,03/03/2020 Yn bresennol
10/03/2020 Cyngor Sir ,10/03/2020 Yn bresennol
10/06/2020 Cyngor Sir ,10/06/2020 Yn bresennol
08/07/2020 Cyngor Sir ,08/07/2020 Yn bresennol
19/02/2020 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,19/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
12/03/2020 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,12/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
17/01/2020 Pwyllgor Penodi B ,17/01/2020 Yn bresennol