Cyng. Sharen Davies

Teitl: Deputy Leader of the New Independent Group

Plaid: New Independent

Ward: Llwynhendy

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
3 Dafen Road
Dafen
Llanelli
SA14 8LY

Ffôn Symudol:  07856 747856

E-bost busnes:  SDavies@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Sharen Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor