Cyng. Rob James

Teitl: Arweinydd yr Wrthblaid

Plaid: Llafur

Ward: Lliedi

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
25 Rhodfa Harries
Llanelli
Sir Gar
SA15 3LP

Ffôn Symudol:  07532 789482

Ffôn symudol busnes:  07584 588136

E-bost busnes:  RobJames@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Rob James fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor