Penderfyniadau

Use the below search options at the bottom of the page to find information regarding recent decisions that have been taken by the council’s decision making bodies.

Alternatively you can visit the officer decisions page for information on officer delegated decisions that have been taken by council officers.

Penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
RHANBARTH Y GORLLEWIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO ref: 3302/05/201902/05/2019Nid i'w alw i mewn
Cais Faes Tref neu Bentref dan adran 15 o Ddeddf Tiroedd Comin 2006. ref: 3215/04/201926/04/2019Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
REPORTS NOT FOR PUBLICATION. ref: 3114/03/201914/03/2019Nid i'w alw i mewn
AREA WEST - DETERMINATION OF PLANNING APPLICATIONS. ref: 2813/12/201813/12/2018Nid i'w alw i mewn
CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD WILLIAM POWELL ref: 50000000316/11/201816/11/2018Nid i'w alw i mewn
QUESTION BY COUNCILLOR WILLIAM POWELL ref: 2516/11/201816/11/2018Nid i'w alw i mewn
EXECUTIVE BOARD RECOMMENDATION: DRAFT LOCAL DEVELOPMENT ORDER - LLANELLI TOWN CENTRE ref: 2412/09/201812/09/2018Nid i'w alw i mewn
Llesiant Delta Wellbeing Limited - Trefniadau Llywodraethu ref: 2321/08/201811/09/2018Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Ystyried a phenderfynu (ar ran Cyngor Sir Caerfyrddin fel Awdurdod Cofrestru) ar sail ei rinweddau cyfreithiol, y cais am gofrestru tir a elwir Caeau Hamdden neu Gaeau Chwarae Llanerch, fel Maes Pentref neu Faes Tref o dan adran 15 o Ddeddf Tiroedd C ref: 2230/07/201807/08/2018Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Canolfan Alwadau Rhydaman ref: 1904/07/201813/07/2018Y cais i alw i mewn wedi dod i ben