Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 26ain Medi, 2019 9.00 yb - Pwyllgor Safonau

3. CAIS AM OLLYNGIAD GAN Y CYNGHORYDD ROBERT JAMES.


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 9fed Hydref, 2019 10.00 yb - Cyngor Sir

7.2 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES:-


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 8fed Gorffennaf, 2020 10.00 yb - Cyngor Sir

8.2 CARTREFI YN ORSAFOEDD PWER (Y BWRDD GWEITHREDOL 16EG MAWRTH 2020)