Cyng. Giles Morgan

Plaid: Annibynnol

Ward: Dyffryn y Swistir