Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Susan Phillips

Ystadegau mynychu Cyng. Susan Phillips
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:15
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 6   40%
Cafwyd Ymddiheuriad:9   100% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):9   60%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Susan Phillips
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
09/10/2019 Cyngor Sir ,09/10/2019 Yn bresennol
13/11/2019 Cyngor Sir ,13/11/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
08/01/2020 Cyngor Sir ,08/01/2020 Yn bresennol
12/02/2020 Cyngor Sir ,12/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
03/03/2020 Cyngor Sir ,03/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
10/03/2020 Cyngor Sir ,10/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
Cyfarfod preifat, 11/03/2020 Cafwyd Ymddiheuriad
20/11/2019 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,20/11/2019 Yn bresennol
23/01/2020 Is-Bwyllgor Trwyddedu B ,23/01/2020 Yn bresennol
15/11/2019 Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd ,15/11/2019 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Tyssul Evans
13/01/2020 Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd ,13/01/2020 Yn bresennol
21/02/2020 Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd ,21/02/2020 Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd; Substituted by Cllr. Tyssul Evans
14/01/2020 Pwyllgor Cynllunio ,14/01/2020 Disgwyliedig
23/10/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,23/10/2019 Cafwyd Ymddiheuriad
05/12/2019 Pwyllgor Trwyddedu ,05/12/2019 Yn bresennol
24/02/2020 Pwyllgor Trwyddedu ,24/02/2020 Cafwyd Ymddiheuriad