Cyng. Mansel Charles

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llanegwad