Cyng. Liam Bowen

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Pontyberem