Cyng. Liam Bowen

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Pontyberem

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
16 Heol Y Banc
Bancffosfelen
Pontyberem
Llanelli, Sir Gaerfyrddin
SA15 5DH

Ffôn:  01269 871285

Ffôn Symudol:  07496615162

E-bost busnes:  LRBowen@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Liam Bowen fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor