Cyng. Elwyn Williams

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llangynnwr