Cyng. Hazel Evans

Teitl: Aelod y Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Cenarth