Cyng. Kevin Madge

Teitl: Cadeirydd y Cyngor

Plaid: Llafur

Ward: Garnant