Cyng. Kevin Madge

Teitl: Cadeirydd y Cyngor

Plaid: Llafur

Ward: Garnant

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
19 Highfield Road
Twyn
Garnant
Ammanford
SA18 1JL

Ffôn:  01269 825438

E-bost busnes:  KMadge@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Kevin Madge fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol