Cyng. Glynog Davies

Teitl: Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Cwarter Bach

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Gwynfryn
47 Hall Street
Brynamman
Ammanford
SA18 1SG

Ffôn:  01269 823240

E-bost busnes:  GlDavies@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Glynog Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor