Cyng. Tyssul Evans

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llangyndeyrn