Cyng. Handel Davies

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llanymddyfri