Cyng. Dorian Phillips

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llanboidy