Cyng. Gary Jones

Plaid: Llafur

Ward: Llangennech

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: