Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 8fed Rhagfyr, 2022 10.00 yb, Pwyllgor Cynllunio

Lleoliad:   Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Tyssul Evans Cadeirydd Yn bresennol
Cyng. Sue Allen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Mansel Charles Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Michelle Donoghue Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Nysia Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. John James Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. John Jenkins Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Carys Jones Is-Gadeirydd Yn bresennol
Cyng. Jean Lewis Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Dorian Phillips Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Edward Skinner Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Gareth Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Aled Vaughan Owen Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Darren Price Aelod y Pwyllgor In attendance, virtual
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Ian R Llewelyn Swyddog mynediad eithriedig In attendance, virtual
Siwan Rees Swyddog Yn bresennol
Martin S Davies Secretary In attendance, virtual
Kevin J Thomas Secretary Yn bresennol
Julie Owens Secretary Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig