Cyng. Darren Price

Profile image for Cyng. Darren Price

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Gorslas

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: