Cyng. Peter Cooper

Profile image for Cyng. Peter Cooper

Plaid: Llafur

Ward: Saron

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01269 596843

Ffôn Symudol:  07773 133962

E-bost:  PCooper@carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Peter Cooper fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2022

Gwybodaeth ychwanegol