Yn bresennol

Presenoldeb Cyng. Peter Cooper

Ystadegau mynychu Cyng. Peter Cooper
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:25
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   48%
Cafwyd Ymddiheuriad:6   46% of absences
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):13   52%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Cyng. Peter Cooper
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
24/01/2024, 10:00 Cyngor Sir ,24/01/2024, 10:00 Yn bresennol
28/02/2024, 10:00 Cyngor Sir ,28/02/2024, 10:00 Yn bresennol
06/03/2024, 10:00 Cyngor Sir ,06/03/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
08/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,08/05/2024, 10:00 Yn bresennol
22/05/2024, 10:00 Cyngor Sir ,22/05/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
30/04/2024, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu A ,30/04/2024, 10:00 Yn bresennol
11/01/2024, 10:20 Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. ,11/01/2024, 10:20 Absennol
14/12/2023, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,14/12/2023, 10:00 Absennol
30/01/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,30/01/2024, 10:00 Yn bresennol
11/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,11/03/2024, 10:00 Disgwyliedig
22/03/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,22/03/2024, 10:00 Absennol
22/04/2024, 10:00 Pwyllgor Craffu Lle, Cynaliadwyedd a Newid Hinsawdd ,22/04/2024, 10:00 Yn bresennol
27/03/2024, 14:00 Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ,27/03/2024, 14:00 Yn bresennol
07/12/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,07/12/2023, 10:00 Absennol
19/12/2023, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,19/12/2023, 10:00 Yn bresennol
01/02/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,01/02/2024, 10:00 Absennol
29/02/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,29/02/2024, 10:00 Yn bresennol
12/03/2024, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,12/03/2024, 13:00 Cafwyd Ymddiheuriad
28/03/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,28/03/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
09/04/2024, 12:00 Pwyllgor Cynllunio ,09/04/2024, 12:00 Absennol
25/04/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,25/04/2024, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
23/05/2024, 10:00 Pwyllgor Cynllunio ,23/05/2024, 10:00 Yn bresennol
12/12/2023, 14:00 Pwyllgor Trwyddedu ,12/12/2023, 14:00 Cafwyd Ymddiheuriad
23/01/2024, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,23/01/2024, 10:00 Absennol
05/03/2024, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,05/03/2024, 10:00 Yn bresennol
18/04/2024, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu ,18/04/2024, 10:00 Yn bresennol