Cyng. Karen Davies

Profile image for Cyng. Karen Davies

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Saron

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01269 597060

Ffôn Symudol:  07769 746237

E-bost:  KaDavies@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Karen Davies fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 19/07/2018 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027