Cyng. Karen Davies

Profile image for Cyng. Karen Davies

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Saron

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: